ul. Łagiewnicka 305    91-509 Łódź        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      tel./fax 42 659 00 77     tel. 42 659 02 49


 Uroczysko Augustów
Niewielki teren leśny o powierzchni 13 ha położony w sąsiedztwie ulicy
Przybyszewskiego - Augustów w granicach osiedla Widzew. Las w strefie buforowej
pomiędzy zespołem elektrociepłowni a terenami mieszkaniowymi. Drzewostany iglaste sosny
zwyczajnej, banksa i sosny czarnej, starodrzew akacji w zachodniej części lasu, całość
z licznymi odnowieniami klonu zwyczajnego i jawora. W części wschodniej pojedyncze wiekowe
dęby i buki kontrastują z widocznymi pozostałościami sadów dawnych gospodarstw rolnych
oraz infrastrukturą potężnego obiektu energetycznego. 


Uroczysko Harcerski Las, Helenówek
Kompleksy położone przy zgierskich lasach Okręglika.
Harceski Las - teren dawnego poligonu wojskowego, zalesiony w ramach akcji ,,Mikroklimat'',
w której harcerze Chorągwi Łódzkiej zalesili w latach 1962-72, ponad 100 ha gruntów.
Harcerski Las był pierwszym spośród wszytkich zalesień wykonanych przez harcerzy na terenie
miasta. Wewnątrz kompleksu malowniczy starodrzew sosny pospolitej wykorzystywany
jako miejsce wielopokoleniowych, okazjonalnych spotkań. Uczestnicy harcerskich zalesień
z sentymentem i pietyzmem opowiadają o sadzeniu lasu młodszym pokoleniom.

Helenówek - kompleks leśny oddzielony od Harcerskiego Lasu ulicą Sianokosy.
Znajduje się tu najstarszy w lasach komunalnych ponad 110-letni fragment buczyny,
występujący na północnej granicy swojego naturalnego zasięgu. Tworzy on rzadko spotykany
na terenie miasta mroczny klimat wnetrza lasu. Sposród całego drzewostanu wyróżnia się 9
najbardziej okazałych buków o obwodach od 180- 250cm. Na uwagę zasługuje również
szpaler debów szypułkowych i bezszypułkowych stanowiących północną i zachodnią granice
uroczyska. Najciekawszym florystycznie fragmentem uroczyska jest niewielki płat gradu
typowego zlokalizowanego we wschodniej czesci uroczyska. Rosnie tu przylaszczka pospolita,
komnwalia majowa i kalina koralowa.


Uroczysko Lublinek
Drugi co do wielkości las komunalny miasta położony w górnym dorzeczu Neru, w krajobrazie
otwartych terenów rolnych. Obszar niezwykle zróżnicowany pod względem wilgotności
i jakości siedlisk leśnych. W południowo - wschodniej części kompleksu występują głównie
bory sosnowe z udziałem brzozy brodawkowatej na suchych, ubogich siedliskach. Część
zachodnia kompleksu to tereny wilgotne z licznymi okresowymi zastoiskami wód,
stawami i fragmentami bagien. Wewnątrz kompleksu kilkuhektarowe łąki śródleśne
o torfowym podłożu z wyraźnymi oznakami postępującej sukcesji.
Przyroda Lublinka z ciekawym krajobrazem sprawia, że stał się on istotnym miejscem rekreacji
i wypoczynku mieszkańców osiedla Retkinia, docelowym miejscem niedzielnych wycieczek,
spacerów i jazd rowerowych. Drogi i ścieżki prowadzą do najciekawszych fragmentów lasu
sprawiając, że pobyt na terenie Lublinka pozostawia zawsze miłe i niezapomniane wrażenia.
W części północnej kompleksu, poza granicami lasu komunalnego stawy Bielice.
Miejsce lęgowe ptaków wodnych oraz rekreacji i wypoczynku wędkarzy.
W rejonie osiedla Retkinia na obszarze od torów kolejowych do uroczyska leśnego Lublinek
powstaje zagospodarowany turystycznie teren o nazwie "Park leśny Lublinek".


Uroczysko Łagiewniki
Las Łagiewnicki to 1300 hektarowy kompleks leśny w granicach miasta Łodzi. Występują tu lasy
liściaste z przewagą dębu o zróżnicowanych drzewostanach. Urozmaicona rzeźba terenu z licznymi
strumieniami leśnymi oraz źródliskami rzek - Bzury, Łagiewniczanki i bezimiennego dopływu rzeki
Sokołówki tworzą mozaikę siedlisk i zbiorowisk. W granicach lasu obiekty zabytkowe m.in. :
kapliczki św. Antoniego oraz św. Rocha i Sebastiana w uroczysku Wanny, Kościół
i Klasztor o.o. Franciszkanów na wzgórzu Wyglądnica, Pałac Heinzla w uroczysku Park
oraz Leśniczówka - Domek Myśliwski w uroczysku Arturówek. Zaledwie kwadrans drogi od centrum
miasta niezwykły fragment dzikiej przyrody, ostoja wielu rodzimych gatunków roślin
i zwierząt w zupełnie innym krajobrazie. Atrakcyjne miejsca rekreacji, wędrówek pieszych,
jazd rowerowych, tras narciarskich i innych form wypoczynku.
Uroczysko Opolska Beskidzka
 Uroczysko z harcerskich zalesień z lat 1962 - 72, złożone z czterech śródpolnych kompleksów
leśnych. Tworzące i różnicujące się leśne zbiorowiska roślinne z drzewostanami
sosnowo - brzozowymi oraz fragmentami modrzewi i dąbrów. Lasy uroczyska stanowią
wyróżniający się element krajobrazu pozostając ostoją dla wielu gatunków zwierząt i roślin.


 Uroczysko Ruda Popioły
Kompleks leśny w południowej części miasta. Ponad stuletnie starodrzewia sosny pospolitej
w obszarze zabudowy; rezydencjonalnej i pensjonatowej z końca XIX wieku usytuowanej
w granicach dużych działek leśnych. Jeden z najciekawszych architektonicznie budynków
willa Klara przy ul. Letniskowej 20 nazwana przez dawnego właściciela imieniem małżonki
pozostaje kulturowym symbolem Lasu Rudzkiego. Posadowiona w drzewostanie obok budynku
grota z tufów wulkanicznych podkreśla szacunek dawnych właścicieli do przyrody
i jej naturalnych walorów. Podczas pierwszej wojny światowej duże fragmenty drzewostanów
Rudy usunięte zostały w czasie mroźnych zim przez mieszkańców miasta. Odnowienie
wyciętych w krótkim okresie lasów trwało do lat 60 - tych XX wieku.
Las Rudzki dzisiaj jest mozaiką własności i form różnego sposobu zagospodarowania.
Lasy komunalne, publicznie dostępne graniczą z terenami prywatnymi o ograniczonej dostępności.
Las Rudzki pozostaje miejscem rekreacji i wypoczynku o istotnym znaczeniu w systemie
ekologicznym miasta, tworzy szczególny klimat dla urbanizujących się obszarów dzielnicy Górna.


 Uroczysko Żabieniec
ulice : Pabianka, Liściasta i linia kolejowa do Zgierza. Kompleks leśny na północnym stoku
doliny rzeki Sokołówki o zróżnicowanym składzie drzewostanów od starodrzewia olszy czarnej
w południowo - wschodnim, bagiennym fragmencie doliny, poprzez młodniki bukowe,
drzewostany sosny pospolitej z pojedynczymi dębami oraz brzeźniaki kontrastujące bielą pni.
Niezwykle malowniczy fragment krajobrazu, atrakcyjny dla wielu form wypoczynku i rekreacji,
w tym wędkowania.

Leśnictwo Miejskie jest jednostką wchodzącą w skład Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi