ul. Łagiewnicka 305    91-509 Łódź        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      tel./fax 42 659 00 77     tel. 42 659 02 49

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Zajęcia edukacyjne w Leśnictwie Miejskim - Łódź prowadzone są bezpłatnie, codziennie od poniedziałku do piątku w grupach od 10 do 30 osób. Lekcje trwają przeważnie 1,5-2 godziny i prowadzone są przez Panią Jolantę Kacprzak lub Panią Ewelinę Czyżykowską.

 


Drzewa i krzewy Lasu Łagiewnickiego, poznajemy drzewa iglaste i liściaste. Zajęcia mają na celu zapoznanie dzieci z lasotwórczymi gatunkami drzew i krzewów występującymi na terenie Lasu Łagiewnickiego. Uczestnicy zajęć poprzez wypełnianie kart pracy potrafią wymienić różnice między drzewem a krzewem, uczą się rozpoznawać poszczególne gatunki na podstawie pokroju, kształtu blaszki liściowej, owoców, nasion, kory, kwiatów czy pędów.

Warstwowa budowa lasu, las kryje tyle tajemnic! Celem zajęć jest poznanie złożonej budowy ekosystemu leśnego, na podstawie charakterystycznych gatunków flory i fauny wchodzącej w skład poszczególnych warstw.

Życie drzewa, czyli o lokalnych formach ochrony przyrody - kiedy moje drzewo zostanie pomnikiem przyrody. Podczas zajęć młodzież zapoznaje się z podstawową budową drzewa – system korzeniowy, pień, kora różnych gatunków drzew, korona, liście, igły, owoce, nasiona. W trakcie lekcji uczestnicy rozwiązują zadania związane z pomiarem wysokości, wieku drzewa szacowanego na podstawie słojów, okółków oraz obwodu pnia mierzonego średnicomierzem i taśmą mierniczą.

Zwierzęta Lasu Łagiewnickiego, czyli kolejny rok z życia zwierząt. Zajęcia mają na celu zapoznanie dzieci z charakterystycznymi gatunkami płazów, ptaków i ssaków zamieszkujących Las Łagiewnicki. Uczestnicy dowiadują się, jakie siedliska przyrodnicze preferują określone gatunki zwierząt, gdzie bytują, jakie posiadają przystosowania do zajmowanego środowiska oraz czym się odżywiają.

Od nasionka do drzewa, czyli jak rośnie drzewo. Dzieci na przykładzie szkółki leśnej mają okazję poznać różnorodność nasion poszczególnych gatunków drzew, metody ich sadzenia i pielęgnacji oraz charakterystyczne fazy wzrostu lasu – uprawa, młodnik, drzewostan dojrzewający, drzewostan dojrzały. Poznają również podstawowe zabiegi ochronne stosowane przez leśników, dotyczące ochrony przed szkodnikami (kornikami), pożarami (pas przeciwpożarowy), czy odpadami (problem „dzikich” wysypisk).

Paleta barw, czyli kolekcja skarbów. Celem zajęć jest pokazanie dzieciom lasu jako swoistej skarbnicy pełnej nasion, owoców, liści, igieł, mchu, kory oraz rozmaitej roślinności (trawy, kwiaty). Podczas pieszej wędrówki przez las uczestnicy zajęć zbierają leśne eksponaty, zapoznają się z nimi i wklejają do specjalnie przygotowanych kart pracy.

Walory historyczno – przyrodnicze Lasu Łagiewnickiego, czyli jaką historię skrywają Łagiewniki?  Zajęcia odbywają się w formie wycieczki po ścieżce edukacyjnej przebiegającej przez najciekawsze zabytki architektury świeckiej i sakralnej znajdujące się na terenie Lasu Łagiewnickiego. Uczestnicy poznają historyczną przeszłość Łagiewnik i Łodzi. Trasa obejmuje Klasztor i kościół oo. Franciszkanów, Kapliczki w Łagiewnikach, Pałac i zabudowania łódzkiego fabrykanta Juliusza Heinzla, miejsce po nieistniejącej kaplicy św. Walentego oraz miejsca wojennych okopów i pamięci narodowej.

Zwiastuny wiosny, czyli o biegu nadzwyczajnego zegara budzącego rośliny i zwierzęta z zimowego letargu. Celem zajęć jest obserwacja rozkwitającej przyrody połączona z  nauką rozpoznawania pojawiających się roślin runa, uważanych za  zwiastuny wiosny.Więcej informacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

informuje,

że zajęcia edukacyjne odbywają się wyłącznie w terenie po wyznaczonych ścieżkach w Lesie Łagiewnickim.

E. Czyżykowska 

 

Leśnictwo Miejskie jest jednostką wchodzącą w skład Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi