ul. Łagiewnicka 305    91-509 Łódź        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      tel./fax 42 659 00 77     tel. 42 659 02 49

 

Regulamin

Konkursu Edukacyjno-Plastycznego

„W Krainie Lasu”

 

 

I. Organizator

Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

ul. Łagiewnicka 305

91-509 Łódź, tel. (42) 659 02 49 wew. 18

Edukacja przyrodniczo - leśna

 

 

II. Cele Konkursu

 • Rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania lasem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem;
 • Zdobycie umiejętności obserwacji przyrody oraz uwrażliwienie na otaczające nas piękno;
 • Zachęcenie do aktywnego wypoczynku w lesie i poznawania przyrody;
 • Rozwijanie kreatywności, zainteresowań oraz wykrywanie uzdolnień wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 

III. Uczestnicy

 • Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli , szkół podstawowych, przyszpitalnych;
 • Kategoria I: Przedszkola;
 • Kategoria II: Uczniowie klas I-III szkół podstawowych;
 • Kategoria III: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas starszych;

 

 

 

IV. Tematyka

 • Prace powinny być związane ze światem przyrody Lasu Łagiewnickiego, jego charakterystyczną roślinnością, zwierzętami, krajobrazami leśnymi.

 

 

 

V. Przepisy dotyczące prac

 • Format pracy: A3 lub A4;
 • Każdy uczestnik wykonuje pracę konkursową samodzielnie zgodnie z kategorią wiekową;
 • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową;
 • Technika wykonania prac dla I kategorii konkursowej jest dowolna – rysunek, kredki, farby, wyklejanka, suszone eksponaty, plastelina, modelina, bibuła, papier kolorowy lub w formie kolażu w dowolnej technice.
 • Technika wykonania prac dla II i III kategorii konkursowej jest dowolna – rysunek, kredki, farby, wyklejanka, suszone eksponaty, plastelina modelina, bibuła, papier kolorowy lub w formie kolażu w dowolnej technice. Każda praca z tej kategorii konkursowej powinna posiadać samodzielnie i odręcznie wykonany opis bohatera swojej pracy lub opis przyrodniczy, sporządzony na podstawie wiedzy przekazanej podczas zajęć edukacyjnych oraz dostępnych książek, materiałów dydaktycznych czy internetu. Praca wraz z opisem powinny być zszyte.
 • Każda praca powinna być zatytułowana oraz opatrzona na odwrocie imieniem, nazwiskiem,  kategorią konkursową, datą wykonania pracy, telefonem kontaktowym, klasą, imieniem i nazwiskiem wychowawcy (opiekuna), numerem i nazwą szkoły;

 

 

VI. Terminy

 • Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres siedziby Organizatora konkursu w   zaklejonej i podpisanej kopercie z dopiskiem Konkurs Edukacyjno-Plastyczny „W Krainie Lasu”:

 

 

Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

ul. Łagiewnicka 305

91-509 Łódź

 

 

 • Czas trwania konkursu: 21 marca 2017 – 2 czerwca 2017.
  •  Prace nadesłane poza terminem nie będą uwzględniane. O terminie wpłynięcia pracy decyduje  data wpływu do siedziby Organizatora;
  •  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 czerwca 2017 r.
  •  Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora;
  • Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie;
  • Wyniki konkursu oraz zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.las.lodz.pl;

 

 

 

VII. Nagrody

 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie oraz wyróżnień  we wszystkich kategoriach konkursowych; 

 

 

 

VIII. Wykorzystanie prac

 • Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych prac na stronie internetowej LMŁ oraz  prezentowania prac na wystawach okolicznościowych i artykułach pokonkursowych;
 • Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją przez uczestników regulaminu konkursu.

 

 

 

 

 

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ W MIEJSCU PIKNIKOWYM LEŚNICTWA MIEJSKIEGO – ŁÓDŹ, UL. ŁAGIEWNICKA 305

DNIA 20 CZERWCA 2017 (wtorek) O GODZINIE 13.00.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:

Ewelina Czyżykowska

Jolanta Kacprzak

 

 

 

 

Leśnictwo Miejskie jest jednostką wchodzącą w skład Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi