ul. Łagiewnicka 305    91-509 Łódź        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      tel./fax 42 659 00 77     tel. 42 659 02 49

 

Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej z przyjemnością informuje o realizacji zadania w 2013 r.:

„Edukacja przyrodniczo – leśna w Leśnictwie Miejskim w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

Projekt współfinansowany ze  środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

www.wfosigw.lodz.pl

 

Całkowita wartość zadania:                                                            72.787,40 PLN

Kwota dofinansowania z dotacji

ze środków WFOŚiGW w Łodzi:                                                       47.471,85 PLN

Beneficjent:                                                                         Miasto Łódź

                                                                Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

Opis zadania

         W ramach otrzymanej dotacji prowadzony jest program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego oraz możliwe jest wydanie licznych materiałów edukacyjnych, np. zeszyty, foldery, karty pracy oraz pomoce dydaktyczne, które są bezpłatnie przekazywane uczestnikom zajęć edukacyjnych.   Zadanie obejmuje m.in. opracowanie i dodruk publikacji oraz zakup materiałów dydaktycznych. Wszystkie materiały służą jako narzędzia i pomoce dydaktyczne w realizowanych zajęciach, zwiększając efektywność nauki, utrwalają wiadomości poprzez atrakcyjne metody nauczania i różnorodne narzędzia dydaktyczne. Zaznajamiają dzieci i młodzież ze światem roślin i zwierząt, pogłębiając ich wiedzę na temat procesów i zjawisk przyrodniczych. Materiały zostały przygotowane i opracowane w taki sposób, by stanowiły uzupełnienie realizowanej edukacji przyrodniczo – leśnej w Leśnictwie, poszerzając zagadnienia oraz utrwalając treści przekazywane podczas przyrodniczych lekcji w lesie. Są spójne z realizowaną tematyką zajęć, dodatkowo uatrakcyjniają przekaz poprzez wprowadzenie i wykorzystanie dostępnych metod nauczania.

 

 

 

Naczelnik 

Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie

Zieleni Miejskiej w Łodzi

mgr inż. Jarosław Białek 

 

Leśnictwo Miejskie jest jednostką wchodzącą w skład Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi