ul. Łagiewnicka 305    91-509 Łódź        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      tel./fax 42 659 00 77     tel. 42 659 02 49


Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

z przyjemnością informuje o realizacji zadania w 2013 r.:

„Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu

Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

 

 

 

Projekt współfinansowany ze  środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

www.wfosigw.lodz.pl

 

Całkowita wartość zadania:                                                            64 882,01 PLN

Kwota dofinansowania z dotacji

ze środków WFOŚiGW w Łodzi:                                                      56 864,81 PLN

 

Beneficjent:                                Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi

 

 

Opis zadania

            Wykaszanie, będące zabiegiem wpisanym w ochronę czynną obszarów łąkowych, pozwoli zachować unikalny system rzadkich, różnorodnych i cennych zbiorowisk roślinnych, przede wszystkim wilgotnych i świeżych łąk oraz podmokłych siedlisk przyrodniczych - reliktowych łąk trzęślicowych, szuwar, turzycowisk oraz ziołorośli, utworzonych w rozlewiskach źródliskowych rzeki Łagiewniczanki oraz w dolinie rzecznej Bzury.

            Kontynuowanie dotychczasowego użytkowania w postaci zabiegu wykaszania, będącego następstwem zaprzestanej praktyki wypasu, prowadzonej na ekosystemach łąkowych, zapobiega naturalnym procesom spontanicznej sukcesji wtórnej, zmierzającej do przekształcenia różnorodnych pod względem gatunkowym fito- biocenoz w znacznie uboższe florystycznie zespoły wysokich ziół, zarośla trzcinowe, krzewy wierzbownic oraz zbiorowiska leśne. Wykaszanie siedlisk łąkowych gwarantuje zachowanie oraz przywracanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych z właściwymi dla nich siedliskami i ostojami cennych gatunków flory i fauny charakterystycznej dla obszarów podmokłych i wodno – błotnych, jak również umożliwi pełnienie przez nie funkcji korytarzy ekologicznych, których obecność zapewni istnienie ciągłości pasów migracyjnych roślin, zwierząt i grzybów.

Istnienie otwartych ekosystemów łąkowych, uchodzących obecnie za jedne z najbardziej zagrożonych siedlisk przyrodniczych, pozwoli podnieść urok i wartości przyrodnicze okolic Łodzi, jak również stworzy możliwość oglądania szerokich fragmentów krajobrazu typowego dla Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, czyli formy ochrony przyrody, w granicach której mieszczą się przedmiotowe obszary.

 

Naczelnik  

Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie

Zieleni Miejskiej w Łodzi

mgr inż. Jarosław Białek


Leśnictwo Miejskie jest jednostką wchodzącą w skład Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi